(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) V nasadih češenj in višenj so brsti že močno napeti oz. v fenofazi B-C po Baggioliniju ali 51 po BBCH lestvici. Če še nist...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa)   Nasadi marelic cvetijo (fenofaze 61-65 po BBCH ali E-F po Baggioliniju). Pred napovedanimi padavinami je priporočljivo škropiti proti cvetni m...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti listni luknjičavosti koščičarjev. Za zatiranje bolezni je dovol...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) Nasadi breskev in nektarin so v fenofazi C - D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (čašni listi odprti). Za zatiranje breskove ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) V nasadih zgodnjih sort češenj in višenj so brsti že močno napeti oz. v fenofazi B po Baggioliniju ali 01 po BBCH lestvici...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak