(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Resarji Zgodnje sorte breskev in nektarin zaključujejo s cvetenjem in postopno prehajajo v fenofazo G po Baggioliniju ali 69 po BBCH lestvici. Ko odpadejo vsi venčni listi je p...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa) Na izpostavljenih legah nasadi češenj in višenj ter sliv in češpelj začenjajo cveteti. Ko bo odprtih približno 10 % cvetov je potrebno opraviti...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Rumena češpljeva grizlica (Hoplocampa flava) in črna češpljeva grizlica (Hoplocampa minuta) Nasadi sliv in češpelj so v različnih fenoloških fazah. V nasadih, ki so pred cveten...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Cvetna monilija (Monilinia laxa) Nasadi breskev in nektarin začenjajo cveteti. Ko bo odprtih približno 10 % cvetov je priporočljivo škropiti proti cvetni moniliji. Sredstvo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskova kodravost (Taphrina deformans) Nasadi breskev in nektarin postopoma prehajajo v fenofazo D - E po Baggioliniju ali 57 – 60 po BBCH lestvici. Pred napovedanimi padavina...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak