(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Fenološki razvoj jablan in hrušk Na območju Celjske in Koroške regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz fenološke faze BBCH 74 v BBCH 75. Hruške so v...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je cvetenje vseh sort zaključeno. Pozne sorte (Laš...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Zatiranje ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec zlate trsne rumenice, je poleg odstranjevanja okuženih trt, eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja te nevarne ...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora S spremljanjem ulova spor smo letos pričeli 10. maja na treh lokacijah v Savinjski dolini ter v Vojniku. Iz ulova spor je razvidno, da so le-te prisotne na v...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Koščičarji)
Sadne gnilobe Plohe in nevihte utvarjajo ugodne razmere za razvoj sadnih gnilob na plodovih češenj. Zato v nasadih češenj, kjer imate težave z obvladovanjem gnilob opravite škropl...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus