(Severovzhodna Slovenija/Plodovke)
Vremenske razmere v zadnji dekadi meseca maja in v prvi dekadi meseca juniju so bile ugodne za nastanek okužb in za širjenje krompirjeve - paradižnikove plesni. Priporočamo,...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Solatnice)
Na nekaterih sortah solate se je na spodnjih listih pričela pojavljati solatna plesen. Bolezen se je pričela pojavljati na rastlinah na prostem, na starih in mladih rastlinah. Za...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Olje buče so v SV Sloveniji v zelo različnih fenoloških fazah, od faze kličnih listov (BBCH 100), pa do prvi do drugi pravi list na glavnem steblu, ki je v celoti razgrnjen (BBCH...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 57 - 61 (socvetja popolnom...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: sekundarno odpadanje plodičev do premer plodov večji od 40 mm (BBCH 73 - 74). Za naslednje škroplj...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl