(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Vremenske razmere omogočajo pojav bolhačev na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v prejšnjem tednu, saj so r...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 61 (začetek cvetenja: okol...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
PLODOVA VINSKA MUŠICA Vremenske razmere so omogočile pojav sadnih gnilob na zorečih plodovih poznih sort češenj. Le-ti so atraktivni za pojav plodove vinske mušice. Sadjarjem pr...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: BBCH 73 – 74 (sekundarno odpadanje plodičev – premer plodičev večji od 40 mm). V času zadnjih pad...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
Krompir je v SV Sloveniji v različnih fazah razvoja. Zgodni krompir je že v fenološki fazi BBCH 407 (doseženo je do 70% skupne končne mase gomoljev), ostale sorte so v fenofazi...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc