(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablan in hrušk dosegajo 60-70% končne velikosti (76-77 po lestvici BBCH). Pridelovalcem pečkatega sadja priporočamo prilagoditev varstva nasadov aktualnim vremenskim razm...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V nasadih paprike opažamo prve poškodbe gosenic koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Na rastlinah bučk se je začela pojavljati pepelovka bučnic. Za njeno zatiranje lahko uporabite: ORTIVA (1 l/ha; karenca 3 dni za bučke na prostem in 0,48 – 0,96 l/ha; karenca 3 dni...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V nasadih jajčevca beležimo povečan pojav resarjev. V primeru prerazmnožitev lahko uporabite naslednje pripravke: KOHINOR SL 200 (0,5-0,75 l/ha; karenca 7 dni), KARATE ZEON 5 CS (0...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Grozdne jagode se pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združujejo v grozd. Večina jagod se med seboj že dotika (79 po lestvici BBCH). V obdobju nestanovitnega vreme...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec