(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Nasadi jablan zaključujejo s cvetenjem (67 – 69 po lestvici BBCH). V obdobju preteklih padavin je bila ob nižjih temperaturah možnost okužb z jablanovim in hruševim škrlupom majhna...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Nasadi jablane so trenutno v obdobju cvetenja, na stopnji venenja cvetov (67 po lestvici BBCH). Hruška je medtem s cvetenjem večinoma že zaključila (69 po lestvici BBCH). Ob nestan...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Pridelovalcem jabolk in hrušk sporočamo, da prihaja v trenutnem obdobju ob vsakih padavinah do izbruhov zimskih spor škrlupa. Z njimi beležimo tudi možnosti za okužbo. Pri preventi...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Pridelovalcem jabolk in hrušk priporočamo, da varstvo pred jablanovim in hruševim škrlupom zaradi hitrega fenološkega razvoja pečkarjev (hruške cvetijo: 65 po lestvici BBCH; jablan...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Pridelovalcem jabolk in hrušk priporočamo, da varstvo pred jablanovim in hruševim škrlupom zaradi hitrega fenološkega razvoja pečkarjev (hruške cvetijo: 65 po lestvici BBCH; jablan...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec