(Celjska in Koroška regija/Ambrozija)
Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Kapusnice)
Belini Na opazovanih lokacijah beležimo pojave prvih gosenic kapusovega belina (Pieris brassicae) oz. repnega belina (Pieris rapae). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledaj...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije i...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Fenološki razvoj jablan Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 75 -76. Škrlup in pepelasta plesen Sad...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora Iz ulova spor je razvidno, da so le te v zadnjem obdobju na vseh lokacijah z izjemo Založ nad kritično mejo. Glede na zelo ugodne vremenske razmere v zadnje...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek