(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
V nasadih jagodičastega sadja je potrebno redno spremljati napad plodove vinske mušice. Mušica začne odlagati jajčeca v času barvanja oz. zorenja plodov. Ogromno škodo povzročajo...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
V nasadih bodite pozorni na pojav pepelovke in navadne sadne gnilobe. Slednja je problematična predvsem v nasadih prizadetih v neurjih s točo. Na breskvah, nektarinah in mareli...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenaš...
Preberi več...

Pripravil: Primož Žigon(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na zelenjadnicah v zavarovanih prostorih se pojavljajo resarji. Priporočljivo je pregledovanje nasadov in ukrepanje predno se škodljivci izrazito namnožijo. Ličinke in odrasle žuže...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na plodovkah v zavarovanih prostorih, zlasti na kumarah, opažamo povečan pojav listnih uši. Ker so uši prenašalke različnih virusnih boezni, kot je npr. virus mozaika kumare (CMV) ...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt