(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V zadnjem tednu na nekaterih lokacijah beležimo povečan ulov samcev kapusove hržice na feromonske vabe, ki presega prag škodljivosti t.j. 10 odraslih samcev na teden. Zatiranje ško...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Nevarnost za pojav peronospore in oidija je še vedno velika. Vinogradnikov svetujemo, da nadaljujete z rednim preventivnim varstvom z uporabo ustreznih fungicidov, ki nudijo dolgot...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
V obdobju po obiranju češenj je zelo pomembno varstvo listne mase pred okužbami z listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Zaradi omenjenih bolezni lahko pr...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva z uporabo dotikalnih pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 S...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD). V žarišču, kjer ...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič