(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnikom za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo uporabo sredstev kot so: VERITA PROFILER, VERITA, AVISO DF, ELECTIS 75 WG, PERGADO F, PERGADO MZ, REVUS, FANTIC F ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Zatiranje ameriškega škržatka Vinogradnike opozarjamo, da je v vinorodni deželi Posavje v trenutnem obdobju optimalen čas za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Zatiranje ameriškega škržatka Vinogradnike opozarjamo, da je v vinorodni deželi Posavje v trenutnem obdobju optimalen čas za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih na listju čedalje pogosteje zasledimo pojave peg peronospore vinske trte. Za zaščito pred pojavi in širjenjem bolezni na grozdiče priporočamo uporabo pripravkov kot so...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinogradnike obveščamo, da bo optimalen čas za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu karantenske bolezni zlata trsna rumenica, v vinorodni deželi Posavje nastopil m...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec