(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za oljčno muho niso ugodne. Povečano prisotnost škodljivke lahko pričakujemo ...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Pri zadnjem pregledu vab v večini oljčnikov nismo opazili večje spremembe glede prisotnosti škodljivke glede na pretekli teden. Malo je bil prag škodljivosti preseže...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana) V vinogradih v ravninskem delu Goriških Brd in v Slovenski Istri (Prade, Škocjan, Pobeg...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora (Plasmopara viticola); oidij vinske trte (Uncinula necator); pršice trsne kodravosti, akarinoza (Calepitrimerus vitis); trsne pršice (Colomerus vitis) Škropljenje pr...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Na Primorskem so jablane in hruške v fazi debeljenja plodov (BBCH 78-79), plodovi dosegajo 80-90% končne velikosti. Škrlup in skladiščne bolezni sadja V minulem tednu je na Primo...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot