(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zaradi nevarnosti pojava hruševega ožiga priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpek...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Za škropljenje proti jablanovem škrlupu priporočamo izmenično uporabo sistemičnih fungicidov kot so: SCORE 250 EC, INDAR 5 EW, BAYCOR WP 25, BAYCOR DC 300, RUBIGAN 12 E, SYSTHANE ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zaradi nevarnosti pojava hruševega ožiga priporočamo, da sadovnjake jablan in hrušk, predvsem na območjih, kjer je bila ugotovljena okužba z ognjevko (kobariško in tolminsko območj...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
 Na Goriškem in Koprskem so jablane v polnem cvetenju oziroma že odcvetajo. Ker je nevarnost okužbe s škrlupom zelo velika priporočamo, da začnete uporabljati sistemične fungicide ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Jablane v nižinskih nasadih že začenjajo cveteti, v Brkinih in na Tolminskem pa so še v fazi D–E po Fleckingerju. Zaradi spremenljivega vremena z občasnimi lokalnimi plohami ter h...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina