(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Za zatiranje škrlupa priporočamo izmenično uporabo sistemičnih fungicidov kot sta SCORE 250 EC in INDAR 5 EW in strobilurinskih pripravkov: STROBY WG ali ZATO 50 WG, učnkovit je t...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Zaradi nevarnosti pojava hruševega ožiga, priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake in sadne vrtove ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Za zatiranje škrlupa priporočamo izmenično uporabo sistemičnih fungicidov kot sta SCORE 250 EC in INDAR 5 EW in strobilurinskih pripravkov: STROBY WG ali ZATO 50 WG, učnkovit je t...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Za zatiranje škrlupa priporočamo izmenično uporabo sistemičnih fungicidov kot sta SCORE 250 EC in INDAR 5 EW in strobilurinskih pripravkov: STROBY WG ali ZATO 50 WG, učnkovit je t...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Za zatiranje škrlupa izmenično uporabo sistemičnih fungicidov kot sta SCORE 250 EC in INDAR 5 EW in strobilurinskih pripravkov: STROBY WG ali ZATO 50 WG, učnkovit je tudi priprave...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina