(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Nevarnost za okužbo s peronosporo je trenutno zelo majhna. Ponovno škropljenje priporočamo v tistih vinogradih, kjer je od zadnjega škropljenja že minilo deset dni. V teh razmerah ...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Pri sortah, kjer se grozdi niso še popolnoma sklenili je skrajni čas za prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni. Priporočamo ga samo v tistih vinogradih in pri tistih sortah, kj...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Ulov grozdnih sukačev je v letošnjem letu na celotnem območju Primorske nekoliko močnejši kot lani. V tistih vinogradih, kjer so težave z grozdnimi sukači znane že iz prejšnjih let...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V lanskem letu je bila v Sloveniji prvič potrjena okužba trsov z zlato trsno rumenico tipa FD. Okužba je bila potrjena na lokaciji Škofije pri Kopru. Ker gre za karantensko boleze...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Ukrepi za omilitev škode zaradi suše v vinogradih so zelo omejeni in jih ni veliko. Svetujemo: oskrba tal in redno rahljanje takoj po dežju, da preprečimo kapilarni dvig voda re...
Preberi več...

Pripravil: Ivan Žežlina