(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskov zavijač V slovenski Istri je bil v tem tednu presežen prag škodljivosti za breskovega zavijača. Proti škodljivcu lahko uporabite spodnje pripravke. Registrirana sreds...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Hruške in jablane: Hruške in jablane so na Primorskem v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73). Škrlup Obdobje primarnih okužb se je zaključilo...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Navadna sadna gniloba Na razpokanih sadežih se lahko razvije navadna sadna gniloba. Bolezen je priporočljivo zatirati na poznih sortah češenj. Uporabite lahko spodnje pripravke:...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Hruške in jablane: Hruške in jablane so na Primorskem v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73). Škrlup V zadnjem tednu je na celotnem območju P...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na oži...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot