(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
RAST IN RAZVOJ HMELJA V tem času še vedno beležimo zaostanek v rasti in razvoju hmelja pri vseh treh sortah, ki jih sistematično spremljamo (Savinjski golding, Aurora in Celeia). ...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Črna fižolova uš V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujej...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Lupinarji)
Let orehove muhe, ki prileze iz zemlje, se glede na dolgoletna opazovanja po navadi začne sredi meseca julija. Glede na letošnje vremenske razmere lahko začetek lata pričakujemo ne...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Ambrozija)
Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan