(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Fenološki razvoj jablan Na območju Celjske in Koroške regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 76. Škrlup in pepelasta plesen Nestano...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Vinska trta)
Fenološki razvoj vinske trte Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske je fenološki razvoj vinske trte zelo izenačen, glavnina s...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Rast in razvoj hmelja Kot smo že večkrat omenili lahko za letošnje leto za hmeljišča v Savinjski dolini rečemo, da rast in razvoj hmelja močno prehitevata glede na dolgoletno povp...
Preberi več...

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Stročnice)
V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fiž...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan