(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Z otoplitvijo vremena lahko v vinogradih pričakujemo pojave peronospornih peg in oidija vinske trte. Za varstvo pred peronosporo priporočamo sedaj rabo dotikalnih fungicidov kot je...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Razvoj vinske trte je po legah, območjih in sortah različen. Nevarnost okužb s peronosporo je bila ob zadnjem deževju verjetnejša v toplejših legah in območjih in kjer je trta r...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Sedanje hladno in deževno vreme je ugodno za razvoj nekaterih glivičnih bolezni vinske trte kot so črna pegavost, siva plesen na poganjkih in rdeč listni ožig, na Koprskem in v dru...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V vinogradih, kjer se pojavlja črna pegavost vinske trte, je ob pojavu dežja potrebno mlade poganjke zavarovati pred okužbami z uporabo enega izmed fungicidov kot je FOLPAN 80 WDG,...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V vinogradih, kjer trta neenakomerno odganja zaradi pršic šiškaric, je sedaj še čas za rabo žveplovih pripravkov. Za dobro delovanje žvepla morajo biti dnevne temperature nad 15 °C...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc