(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Registriranim pridelovalcem breskev in nektarin, katerih nasadi so napadeni z murvovim kaparjem, sporočamo, da nastopa čas za uporabo pripravka ADMIRAL 10 EC, ki ima za omejevanje ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev za preventivno zaščito pred breskovo kodravostjo na poznih legah še pride v poštev uporaba bakrovih pripravkov: CHAMPION 50 WG, CUPRABLAU Z 35 WP, CUPRABLAU Z ULT...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih breskev bodite pozorni na razvoj brstov. Ob dosedanjih nižjih temperaturah je odganjanje upočasnjeno, a napreduje. Za preventivno zaščito pred breskovo kodravostjo je do...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Za preventivno zaščito marelic pred listno luknjičavostjo koščičarjev priporočamo ob razprtih brstih uporabo organskih fungicidov: MERPAN 50 WP ali MERPAN 80 WDG. Pri uporabi fito...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalce koščičastega sadja opozarjamo na zgodnje razvojne premike posameznih sadnih vrst. V nasadih breskev bodite pozorni na razpiranje luskolistov cvetnih in vegetativnih b...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec