(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Siva grozdna plesen (Botrytis cinerea) Pozne sorte vinske trte, ki so dovzetne na pojav gnilobe sedaj lahko škropite proti sivi grozdni plesni. Škropimo samo predel grozdja. Za za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha in marmorirana smrdljivka Oljkarje obveščamo, da v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natan...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
Večina hrušk in jablan na Primorskem prehaja v zadnjo fazo pred zorenjem BBCH 79 – 80. V Vipavski dolini se je že začelo obiranje jabolk sort ˝Gala˝ in ˝Elstar˝, v naslednjem tednu...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
V zadnjih dneh v okolici Vipolž in Neblega opažamo povečan ulov metuljev križastega grozdnega sukača. Zaradi poškodb, ki jih povzročajo ličinke se na zorečih jagodah lahko razvije ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Poškodbe zaradi neurij in pavje oko Po zadnjih obilnih padavinah v kombinaciji z močnim vetrom in tudi točo v nekaterih oljčnikih na celotne območju pridelave oljk opažamo poš...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60