(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Z današnjim dnem se je iztekla prva inkubacijska doba peronospore vinske trte. Ko bodo vrem...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Pogoji za razvoj primarnih okužb s peronosporo vinske trte so izpolnjeni. Pridelovalcem vin...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola) Ko poganjki merijo v dolžino od dva do pet centimetrov oz. je vinska trta v fenoloških fazah D do E po Baggioliniju (10 do 13 po B...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Zgodnje sorte vinske trte prehajajo v fenofazo B-C po Baggiolini-ju oziroma v...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator) V slovenski Istri zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) prehajajo v fenofazo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak