(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
KORUZNI HROŠČ V posevkih koruze po vsej Sloveniji se sedaj pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod zelo velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporablje...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Črna listna pegavost Sedanje razmere so ugodne za širjenje črne listne pegavosti, zato je pozne sorte še smiselno varovati pred širjenjem bolezni. Uporabite lahko pripravek Ortiva...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij V sedanjih razmerah lahko za varstvo vinske trte pred peronosporo uporabite katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol , Antracol WG 70, Delan 700 WG, ...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Škrlup in jablanova plesen Nevarnost za širjenja škrlupa je v sedanjih vremenskih razmerah z visokimi temperaturami majhna. Do sekundarnih okužb lahko pride le tam, kjer so prisot...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij Za varstvo vinske trte pred peronosporo še naprej rabite pripravke kot so Acrobat MZ WG, Antracol combi, Alleato 80 WG, Curzate M, Enervin, Emendo F, Equation...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj