(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Jablane in hruške so v večjem delu Slovenije večinoma odcvetele oziroma odcvitajo. Na drevju hitro prirašča listje, ki je občutljivo za okužbe s škrlupom. Ob močnejših nalivih ozir...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Jablane in hruške sedaj večinoma še cvetijo. V tem razvojnem obdobju so mladi lističi in zasnove plodičev občutljivi za primarne okužbe s škrlupom. Ob daljši (dva dni ali več) nepr...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
V večjem delu Slovenije sedaj hruške in jablane večinoma cvetijo. Po zadnjih padavinah je nasade potrebno ponovno zavarovati pred škrlupom in tudi nekaterimi drugimi glivičnimi bol...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Razvoj jablan in hrušk je sedanjem toplem vremenu hiter. Drevje je večinoma v stadiju zelenih popkov z ločenimi, še zaprtimi cvetovi, pa do stadija rožnatih popkov (BBCH 56-57). Ob...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
V območjih in legah kjer so jablane in hruške še v razvojnem stanju mišjega ušesca lahko za varstvo pred boleznimi še uporabite enega izmed bakrovih pripravkov kot je Cuprablau Z u...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj