(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V toplejših območjih Slovenije zgodnje sorte vinske trte že cvetijo, na listih so se pojavile tudi že prve pege peronospore. Večinoma pa je vinska trta v razvojnem stanju, ko so so...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Razvoj vinske trte je različen glede na lego, območje in sorto. Pretekle padavinske razmere so bile ugodne za okužbe vinske trte s peronosporo. Vinogradnikom priporočamo preventivn...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Po zadnjih padavinah priporočamo vinogradnikom varstvo vinogradov pred peronosporo vinske trte in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vinogradnikom pripročamo, da vinograde, ki jih je prizadela pozeba, zavarujejo pred raznimi glivami s fungicidom kot je Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG ali Momentum F ali Mikal flash. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V vinogradih, kjer trta neenakomerno odganja zaradi prisotnosti pršic šiškaric (erinoza, akarinoza) je potrebno začeti z varstvom. Pršice lahko zatiramo z enim izmed žveplovih prip...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj