(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo do 70 % končne velikosti (77 po lestvici BBCH). Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne fungicide kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo 60 do 70 % končne velikosti (76 – 77 po lestvici BBCH). V poletnem obdobju naj varstvo pred jablanovim škrlupom sloni na preventivni rabi dotika...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Jagodičje)
Pridelovalce jagodičja opozarjamo na nevarnost napadov plodove vinske mušice, ki lahko v aktualnem obdobju v nasadih jagodičja in na vrtovih povzroči propadanje plodov ter širjenje...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo 50 do 60 % končne velikosti (75 – 76 po lestvici BBCH). Priporočamo redno varstvo proti jablanovemu škrlupu. Razmiki med tretiranji naj bodo pri...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Breskve in nektarine nadaljujejo razvoj plodičev, ki so premera polovice končne velikosti (75 po lestvici BBCH). V obdobju pogostejših padavin svetujemo varstvo pred breskovo pepe...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec