(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Prva vzorčenja, ki smo jih opravili 2. avgusta kažejo, da razvoj strožkov letos zaostaja. Storžki tega kultivarja so na dan vzorčenja vsebovali v povprečju 2,5 odstotka alfa kislin...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
V proizvodnih, redno varovanih nasadih kultivarjev, ki so občutljivi na hmeljevo pepelovko bolezni do sedaj nismo opazili. V kontrolnem neškropljenem nasadu v Žalcu pa je pojav hme...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Vreme je zelo ugodno za razvoj hmeljeve peronospore! Število spor je na večini opazovalnih mest nad kritičnim številom za tolerantne pa tudi za občutljive kultivarje. V vse več pri...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Populacija hmeljeve pršice je v prvih dneh julija močno narasla. Sedaj je škodljivec prisoten v večini hmeljišč. Ob ugodnih razmerah utegne populacija hitro zopet narasti! Redno p...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Če še niste opravili tretjega dognojevanja hmelja z dušikom vam sporočamo, da je sedaj zadnji čas. Priporočen rok za omenjen agrotehnični ukrep je namreč med 10. in 15. julijem. Za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak