(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Sporočamo vam, da je prelet hmeljevih uši močan in bo še trajal. Razvile so se tudi že ličinke prve generacije, ki jih je mestoma toliko, da se na listih že pojavlja mana in je zat...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Zadnja dekada maja je optimalno obdobje za prvo dognojevanje hmeljnih rastlin z dušikom. Rastline so primerno razvite za to obdobje, zato se lahko glede odmerjanja držite splošnih ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
V nekaterih hmeljiščih opažamo tudi letos deformirane rastline. Že v preteklih letih smo ugotovili, da je vzrok za pojav najverjetneje sovpadanje treh dejavnikov in sicer: stresnih...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Obvestilo! Sporočamo vam, da se je Hmezad Export Importu z nemškimi kupci našega hmelja uspelo dogovoriti za uporabo pripravka Bulldoc EC 25 za varstvo hmelja v letu 2004. Insekti...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Obveščamo vas, da je pojav kuštravcev razmeroma močan. Pri pregledu 20 hmeljišč v Savinjski dolini smo ugotovili pri posameznih vzorčenjih do 30 odstotkov hmeljev s kuštravci. V vr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak