(Severovzhodna Slovenija/Lupinarji)
Pridelovalce orehov obveščamo, da smo v spremljanih nasadih orehov v tem tednu že ujeli prve osebke orehove muhe. Priporočamo, da redno kontrolirate (vsaj 2 krat tedensko do zače...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v fazi dotikanja jagod – BBCH 75 (jagode velikosti graha) Nastopil je čas za DRUGO ZATIRANJE ameriškega škržatka (Scaphoideus...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v severovzhodnem delu Slovenije dosegla fenofazo 75 (jagode velikosti graha, grozdiči povešeni). Od 24. junija do 3. julija je bil čas za prvo škropljenje ameriš...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 73 - 75 (jagode velikosti ...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije večinoma v razvojni fazi BBCH 73 (jagode velikosti prosenih zrn; grozdiči se začenjajo povešati) – BBCH 75 (jagode velikosti graha, grozdič...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik