(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Napovedano suho in vroče vreme je manj ugodno za razvoj povzročiteljev glivičnih bolezni vinske trte. Kljub temu vinogradnikom svetujemo nadaljnje izvajanje ukrepov preventivnega v...
Preberi več...

Pripravil: Primož Žigon(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
VARSTVO PEČKARJEV Za preprečevanje okužb in širjenja glivičnih bolezni v nasadih pečkatih vrst sadja svetujemo redna, preventivna škropljenja, ki jih izvajajte v približno dvotede...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Na območjih kjer so bile v preteklih dnevih prisotne padavine, je v nasadih poznih sort breskev in nektarin nevarnost širjenja navadne sadne gnilobe. Proti navadni sadni gnilobi ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Še naprej izvajajte redno varstvo proti jablanovem škrlupu, s sredstvi na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Merplus, Ortocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC). Pozorni...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Tekom celotnega obdobja zorenja jagodičastega sadja, je potrebno izvajati varstvo pred plodovo vinsko mušico. Populacijo je potrebno spremljati s prehranskimi vabami. Več informa...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj