(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Vremenske razmere s pogostimi padavinami so še naprej zelo ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni kot so škrlup, razne pegavosti in hruševa rja. Izbruhi zimskih trosov škrl...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Sedanje vremenske razmere še vedno omogočajo primarne okužbe listja in plodov z zimskimi trosi, kjer so prisotne pege škrlupa pa tudi sekundarne okužbe z letnimi trosi.V večini jab...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Letošnje vremenske razmere so bile ugodne za razvoj škrlupa in podobnih glivičnih obolenj, ki napadajo jablane in hruške. V nasadih kjer je bilo varstvo uspešno in ni bolezenskih z...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Jablane in hruške so sedaj večinoma v fenološki fazi BBCH 71-72, plodiči so veliki med 10 in 20 mm, v hladnejših legah so naekoliko manjši. Količina listne mase je povsod velika. L...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Po dolgotrajni omočenosti plodičev in listov v zadnjem tednu aprila in prvih dneh maja, lahko sedaj v nasadih, ki niso bili ustrezno zavarovani pred okužbami s škrlupom, pričakujem...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj