(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V vinogradih so se začeli izlegati odrasli osebki ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Njihovo številčnost v vinogradih redno spremljajte z rumenimi lepljivimi plo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj



(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vremenske razmere so ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo vinogradov pred peronosporo uporabite pripravke kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi ...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj



(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vinsko trto je potrebno v sedanjih vremenskih razmerah in ob hitrem razvoju rastlin še naprej varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo uporabite pripravke...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc



(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo pred peronosporo uporabite pripravke kot so Galben M, Galben C, Ridomil gold combi pep...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj



(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Sedaj, ko je trta odcvetela, je potrebno v vinogradih opraviti prvo zatiranje ličink ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki je nevarna karantenska bolezen vinske ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj