(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
V jablanovih in hruševih nasadih je potrebno varstvo pred škrlupom nadaljevati z uporabo dotikalnih fungicidov v 10 do 14 dnevnih razmakih. Uporabite enega izmed pripravkov kot so ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Bakterija hruševega ožiga poleg jablan, hrušk in kutine ogroža še mnoge rastlinske vrste iz družine rožnic. V hladnejših območjih in mlajših nasadih kjer so letos jablane cvetele š...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Nevarnost primarnih okužb jablan in hrušk z zimskimi trosi škrlupa je v glavnem minila. Varstvo plodov, ki so sedaj v premeru veliki okoli štiri centimetre, zagotavlja obloga dotik...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Nasade jablan in hrušk je še naprej potrebno varovati pred okužbami s škrlupom, jablane pa tudi še pred jablanovo pepelovko. Za varstvo pred škrlupom je potrebno sedaj, ko so plod...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
V preteklem tednu so obilne padavine še omogočale izbruhe trosov jablanovega škrlupa iz zimskih plodišč, kjer so se na jablanah in hruškah pojavile pege škrlupa pa tudi sekundarne ...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj