(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila) Nasadi sliv in češpelj so v različnih fenoloških fazah. V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti listni ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Na južnih legah so zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) v fenofazi B-C po B...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Čebulnice)
Česnova muha (Suillia univittata) Na pridelovalnih površinah se pojavlja česnova muha. Rastline v katerih se prehranjujejo žerke postopoma venijo, zunanji listi pa se zvijajo i...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Pečkarji)
V Vipavski dolini, Goriških Brdih, Slovenski Istri ter na zgodnjih legah v Brkinih in na Tolminskem so hruške in jablane povečini v fenofazi odpiranja brstov (BBCH 53). Zgodnje s...
Preberi več...

Pripravila: Mojca Rot(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pavje oko in oljkova siva pegavost Oljkarjem priporočamo, da po opravljeni rezi oljčnike preventivno poškropijo proti glivični bolezni pavjemu očesu. V kolikor predvidevajo, d...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60