(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Pri pregledu posevkov vrtnin smo opazili precejšnjo zastopanost stenic različnih razvojnih stopenj. Zaradi prebadanja plodov in sesanja tkiva pride do deformacij in slabše kakovost...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
V nasadih paprike opažamo prve gosenice ter odrasle osebke koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Ugodne temperature vplivajo na razvoj različnih gosenic (kapusovega molja, kapusovega belina, repnega belina in drugih gosenic) na kapusnicah. V primeru, da jih tudi sami opazite n...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu čebulnic opažamo prerazmnožitve resarjev. Priporočamo pregled posevkov, v primeru, da opazite več kot 1 – 2 larvi na list rastline, je potrebno izvesti tretiranje z en...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na lokaciji spremljanja čebule, opažamo povečan pojav čebulne plesni. Priporočamo uporabo enega od pripravkov s sistemičnim delovanjem: ARMETIL M (2,5 kg/ha, karenca 28 dni), CHAMA...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja