(Jugovzhodna Slovenija/Plodovke)
Na rastlinah paradižnika so se začele pojavljati listne uši. V primeru prerazmnožitve opravite zaščito z enim od pripravkov: Pripravek Odmerek ACTARA 25 WG 150 - 200 g/ha ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na rastlinah česna in čebule opažamo povečan pojav tobakovega resarja (tripsov). Pridelovalcem priporočamo pregled rastlin, če pri pregledu svojega posevka opazite več kot 1 – 2 la...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Na feromonskih vabah v zelju opažamo povečan ulov kapusovega molja. V primeru da opazite na 10 rastlinah 10 - 30 majhnih gosenic ali 1 - 4 velike, uporabite enega izmed naslednjih ...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Ostalo)
Na vrtninah so se začele pojavljati listne zavrtalke. V primeru opaženih poškodb na kapusnicah, bučnicah z užitno in neužitno lupino, paradižniku in jajčevcih, ter na papriki v zaš...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na listih česna se je začela pojavljati česnova rja. Za zmanjšanje pojava lahko uporabite enega izmed pripravkov: ORTIVA v odmerku 1 l/ha, LUNA EXPERIENCE v odmerku 1 l/ha (dovolje...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja