(Jugovzhodna Slovenija/Soja)
Posevki soje imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom, zato je strategijo uporabe herbicidov potrebno ustrezno prilagoditi. Najbolje se obnese kombinacija talnih herbicidov...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki ozimne pšenice so na posameznih lokacijah na območju JV Slovenije začeli s cvetenjem (BBCH 61). V tem obdobju so rastline zelo občutljive za okužbe z fuzariozami (Fusarium ...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Ozimni ječmen je na njivah s težkimi, nepropustnimi oz. sušnimi tlemi v razvoju nabrekanja listne nožnice do prvih vidnih res (BBCH 41 - 49). Posevek je v tem obdobju zelo občutlji...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ste začeli s setvijo koruze. Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Pred izbi...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Žita)
Ozimna pšenica je na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi dveh kolenc (BBCH 32), na zgodnejših legah pa tudi že v tretjem kolencu (BBCH 33). Posevki ozimnega ječmena se na...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič