(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane dosegajo 80 do 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH). Zgodnje sorte hrušk zorijo (79 – 85 po lestvici BBCH). Za varstvo pred škrlupom svetujemo pripravk...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Lupinarji)
Pridelovalcem orehov svetujemo spremljanje leta orehove muhe. V nasadu na senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči z atraktantom. Prva plošča naj bo obešena na v...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem priporočamo, da po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi češnjeve listne pegavosti in listne luknjičavosti koščičarjev ter poskr...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Plodovi jablane in hruške dosegajo do 80 % končne velikosti (78 po lestvici BBCH). Za varstvo pred jablanovim škrlupom priporočamo dotikalne fungicide kot so: AVTAR 75 NT (2 kg/ha...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem breskev in nektarin svetujemo varstvo pred breskovo pepelovko. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: v obliki prahu: COSAN, KUMULUS DF, MIKROTHIOL SPECIAL, PEP...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec