(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskov zavijač V tekočem tednu ulov breskovega zavijača presega prag škodljivosti. V nasadih poznih sort breskev kot so Cresthaven, Veteran in Fayette priporočamo zatiranje ško...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V Brkinih so nasadi sliv in češpelj v fenofazi BBCH 78-79 (plod je dosegel 90 % končne velikosti). V tekočem tednu ponovno opažamo povečan ulov metuljev češpljevega zavijača. Škodl...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V tekočem tednu smo zaznali povečan nalet metuljev češpljevega zavijača. Pridelovalcem svetujemo, da opravijo škropljenje nasadov. Pripravki registrirani za zatiranje češpljeve...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
Breskov zavijač V feromonske vabe se tudi v tekočem tednu lovi večje število metuljev breskovega zavijača. Da zmanjšamo škodo, ki jo povzročajo gosenice metulja je priporočljivo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Koščičarji)
V nasadih marelic je priporočljivo obnoviti škropljenje proti marelični pepelovki. Bolezen lahko zatirate s pripravki na osnovi žvepla. oz. z drugimi registriranimi sredstvi. Pr...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak