(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov opažamo tudi manjšo poškodovanost plodov in sicer predvsem z jajčeci in liči...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V posameznih oljčnikih na feromonskih vabah še vedno opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov ponekod opažamo manjšo poškodova...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Pavje oko in oljkova siva pegavost V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s pavjim očesom in oljkovo sivo pegavostjo priporočamo pred pričetkom padavin...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha V posameznih oljčnikih na območju Slovenske Istre na feromonskih vabah opažamo nekoliko povečano prisotnost oljčne muhe. Tudi pri pregledu vzorčenih plodov na posame...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60(Zahodna Slovenija/Ostalo)
Oljčna muha Deževje 26. in 30. julija ni bistveno popravilo stanja v oljčnikih. Visoke temperature so že v nekaj dneh izničile učinek padavin. Sušno obdobje se s krajšo prekinit...
Preberi več...

Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60