(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana) V vinogradih v ravninskem delu Goriških Brd je bil v preteklem tednu presežen prag škod...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Vinska trta je v fenofazi BBCH79 (večina jagod se med seboj dotika). Za zatiranje peronospo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Od 22.6.2022 dalje oz. po zaključenem cvetenju vinske trte je potrebno opraviti zatiranje ameriškega škržatka v vinorodnem okolišu Kras. Škropljenje se opravi v obdobju 10 dni od n...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Na Primorskem je vinska trta že odcvetela, izjema so le vinogradi poznih sort v vinorodnem okolišu Kras. V omenjenem okolišu z zatiranjem ameriškega škržatka še počakamo, obvestilo...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak(Zahodna Slovenija/Vinska trta)
Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator) Po padavinah je potrebno opraviti zatiranje peronospore vinske trte. Vinograde škropimo s p...
Preberi več...

Pripravil: Marko Devetak