(Celjska in Koroška regija/Lupinarji)
Obvestilo dne, 7. 8. 2012 Pripravila: Alenka Ferlež Rus Orehova muha Na območju Celjske regije smo 19. julija na feromonskih vabah zabeležili prvi ulov orehove muhe in 21. julij...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Obvestilo dne, 7. 8. 2012 Pripravila: Alenka Ferlež Rus Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni in mušja pegavost ter sajavost jablan Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo...
Preberi več...

Pripravila: Alenka Ferlež-Rus(Celjska in Koroška regija/Ambrozija)
Obvestilo: dne, 1.8.2012 Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. Obveščamo vas, da je zatiranje pelinolistne ambrozije, ki je alergena rastlina, obvezno. Za zatiranje ...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Ostalo)
Obvestilo: dne, 1.8.2012 Pripravil: Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. Med poletne in strniščne plevele uvrščamo tako imenovane toploljubne ali termofilne plevelne vrste. Ra...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan(Celjska in Koroška regija/Koruza)
KORUZNI HROŠČ (za PI) dr. Magda Rak Cizej, univ. dipl. inž. agr. Koruzni hrošč je na našem območju prisoten že kar nekaj let. Ugotavljamo, da je njegova populacija, v primerjavi...
Preberi več...

Pripravil: Silvo Zveplan