(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeva peronospora je prisotna v večini hmeljišč. Spore te bolezni so neprenehoma prisotne v kritičnem številu, ki je na nekaterih lokacijah za občutljive kultivarje prekoračeno ...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Vreme je zelo ugodno za razvoj hmeljeve peronospore! Število spor je na večini opazovalnih mest nad kritičnim številom za tolerantne pa tudi za občutljive kultivarje. V vse več pri...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Populacija hmeljeve pršice je v prvih dneh julija močno narasla. Sedaj je škodljivec prisoten v večini hmeljišč. Ob ugodnih razmerah utegne populacija hitro zopet narasti! Redno p...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Če še niste opravili tretjega dognojevanja hmelja z dušikom vam sporočamo, da je sedaj zadnji čas. Priporočen rok za omenjen agrotehnični ukrep je namreč med 10. in 15. julijem. Za...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Hmelj)
Hmeljeve uši Prelet hmeljevih uši še traja. Razvile so se tudi že ličinke prve generacije, ki jih je mestoma toliko, da se na listih že pojavlja mana in je zato potrebno ukrepati....
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak