(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma v razvojni fazi 79 (večina jagod se med seboj dotika). Nastopil je čas za TRETJE ZATIRANJE ameriškega škržatka (Scaphoideus ti...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 79 (večina jagod se med se...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plod dosegel polovico končne velikosti - plod dosegel 60% končne velikosti (BBCH 75 - 76). Za nasl...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jago...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V preteklem tednu smo ugotovili povečan ulov kapusove muhe na prehranske vabe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Pripor...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc