(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Zadostna vlažnost tal ter postopno višanje povprečnih temperatur ustvarja ugodne pogoje za razvoj apotecijev monilije borovnic, ki povzročajo zgodnje okužbe vegetativnih poganjkov ...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Suho in toplo vreme preteklih dni je spodbudilo fenološki razvoj borovnic (zgodnje sorte že brstijo) in začetek migracij prezimelih stadijev češpljevega kaparja. Pridelovalcem svet...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič