(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Škrlup in skladiščne bolezni Pozne sorte jablan in hrušk je še potrebno varovati pred škrlupom in drugimi glivičnimi boleznimi, ki se pojavljajo na plodovih med zorenjem in kasnej...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Kapusnice)
Pridelovalce kapusnic opozarjamo na različne gosenice kot so npr. gosenice kapusovega in repnega belina, raznih sovk in kapusovega molja. Škodljivke objedajo liste in druge dele ra...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Letošnje vroče in suho vreme je zelo ugodno za razvoj resarjev (Thrips sp.), ki se množično pojavljajo na različnih vrtninah, zlasti na poru, kapusnicah, radiču, jajčevcih. Poškodb...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Močne rose in visoka zračna vlaga po zadnjem dežju so ugodne za razvoj pepelastih plesni. Kjer opažate znamenja bolezni lahko preprečite njeno širjenje z uporabo katerega od fungic...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij Po zadnjem dežju je potrebno vinograde ponovno zavarovati pred peronosporo in oidijem. Pri sortah, kjer se jagode še ne mehčajo je še vedno možna okužba jagod...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj