(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Vremenske razmere so ugodne za rast in razvoj krompirja, ki je sedaj v obdobju hitre in bujne rasti. Za varstvo pred krompirjevo plesnijo priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pridelovalce krompirja opozarjamo, da so bile vremenske razmere v zadnjem obdobju ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je sedaj čas, da nasade preventivno zavarujete s fungici...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Posevki ozimnih ječmenov so večinoma že zaključili s cvetenjem in so sedaj že v obdobju razvoja zrnja. Ukrepi varstva s fungicidi sedaj niso več smiselni. Posevki jarih ječmenov pa...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Sedanje spremenljivo vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne razmere za razvoj in širjenje glivičnih bolezni v žitih. Posevki ozimnega ječmena večinoma začenjajo s klasenjem...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Padavine so v zadnjem obdobju dobro namočila tla, kar ima ugoden vpliv na rast žit. Razvoj sicer nekoliko variira glede na območje pridelave, čas setve in sorte. Ječmeni večinoma z...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt