(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj in širjenje peronospore vinske trte in oidija. Pri sortah, kjer se jagode še ne mehčajo so mogoče še tudi okužbe jagod s peronosporo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Letos je plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) povzročala veliko škodo v nasadih breskev, marelic, češenj in jagodičastega sadja, še posebej na Primorskem. Gre za novejšega šk...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Pogoste padavine v obliki dežja in ros so še naprej ugodne za širjenje peronospore in oidija vinske trte. Nevarnost okužb jagod s peronosporo preko pecljev obstaja pri sortah, kje...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Vremenske razmere so še naprej izjemno nevarne za širjenje peronospore in oidija vinske trte. Proti peronospori še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistem...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj in širjenje peronospore in oidija vinske trte. Za varstvo vinogradov pred peronosporo še naprej priporočamo rabo fungicidov s sis...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj