(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Suho vreme in visoke temperature niso ugodne za razvoj in širjenje peronospore in oidija vinske trte, zato lahko s škropljenji počakate do prv...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Vinsko trto še naprej redno varujte pred peronosporo in oidijem. V vinogradih, kjer se pojavljajo močne rose, je nevarnost sekundarnih okužb s per...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Vinsko trto še naprej redno varujte pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite fungicide s sistemičnim ali delno sis...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Po cvetenju vinske trte je v vinogradih potrebno opraviti prvo zatiranje ličink ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Škržatka je potrebno zatirati v vinogradih za ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Vinsko trto je v obdobju nestanovitnega vremena potrebno redno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo uporabite fungici...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj