(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Nasadi jablan so povprečno v fenološki fazi zelenega vršička do mišjega ušesca C- C3 (BBCH 53-54). Zdaj je zadnji čas, da v intenzivnih nasadih, kjer je bila okužba s hruševim ožig...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Koščičarji)
Čas je, da opravite drugo škropljenje proti breskovi kodravosti in luknjičavosti koščičarjev. Priporočamo uporabo organskih fungicidov kot so: Triscabol DG, Ziram 76 WG, Zirane, De...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak(Celjska in Koroška regija/Pečkarji)
Nasadi jablan so povprečno v fenološki fazi zelenega vršička C (BBCH 53). Zdaj je zadnji čas, da v intenzivnih nasadih, kjer je bila okužba s hruševim ožigom potrjena, v varovalnem...
Preberi več...

Pripravil: Marko Zmrzlak